Kvalitní vzdělání vašim dětem nabízí zavedené Gymnázium Zábřeh

0
47

Na základních školách proběhlo pololetí a žáci, kteří navštěvují deváté ročníky druhého stupně ZŠ, se usilovně připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Ty budou probíhat za pár měsíců a i když se to nezdá, uplynu cca 8 týdnů a vše bude v plném proudu. Je tedy nevyšší čas vědět, na kterou školu se bude dítko hlásit. Jenou z výborných možností je gymnázium.

Vsaďte na Gymnázium Zábřeh

Pokud máte rádi školy s velkou tradicí, budete jistě spokojeni. Zábřežské gymnázium je tady již 125 let a najdete jej na adrese Osvobození 20, Zábřeh. Přijímací řízení pro školní rok 2023 / 2024 bude probíhat pro žáky 9. i 5. tříd ZŠ. Půjde tedy o čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium.

Všechny bližší informace, formuláře potřebné pro přihlášení se, vysvětlivky k přihláškám i informace MŠMT jsou k dispozici na webových stránkách školy gyza.cz. Tady se také můžete dozvědět o ukázkách a testech jednotných přijímacích zkoušek. Ukázky cvičných i „ostrých“ testů včetně záznamových archů a klíčů najdete na internetových stránkách Cermat, která zajišťuje tvorbu a vyhodnocování testů jednotné přijímací zkoušky, kdy můžete použít konkrétní odkaz a přímo se dostat na webové stránky dané společnosti.

Proč si vybrat právě Gymnázium Zábřeh?

Gymnázium má kvalitní a erudovaný tým učitelů, kteří se žákům věnují a snaží se je naučit co nejvíc. Škola žáky přivede až k absolvování maturity, přičemž pak mohou usilovat o přijetí na vysokou školu, což bývá po absolvování gymnázia velmi častým postupem.

Pusťte si na stránkách školy gyza.cz i pozvánku k návštěvě školy. Stejně tak je zajímavá virtuální prohlídka školy, která vám při volbě správné střední školy v mnohém napoví. Stejně tak zde najdete přehlídku různých akcí, které žáci po celý rok napříč ročníky absolvují. Uvidíte, jak pestrý program jim škola nabízí.

Nezbývá než podívat se na gyza.cz a na vlastní oči se přesvědčit o mnoha faktech o této kvalitní škole s tradicí přes 125 let.